Vízminőségi előírások - 1. sz. melléklet

1. számú melléklet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelethez

Paraméterek és határértékek

A) Mikrobiológiai vízminőségi jellemzők

Vízminőségi jellemző Határérték (szám/100 ml)

 

Escherichia coli (E. coli) 0

 

Enterococcusok 0

 

Tartályban forgalmazott vízre vonatkozó értékek:

Vízminőségi jellemző Határérték

 

Escherichia coli (E. coli) 0/250 ml

 

Enterococcusok 0/250 ml

 

Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml

 

Telepszám 22 °C-on 100/ml

 

Telepszám 37 °C-on 20/ml

 

B) Kémiai vízminőségi jellemzők

Vízminőségi jellemző Határérték Egység Megjegyzés

 

Akrilamid 0,10 μg/l 1. megjegyzés

 

Antimon 5,0 μg/l  

 

Arzén 10 μg/l 2. megjegyzés

 

Benzol 1,0 μg/l  

 

Benz(a)pirén 0,010 μg/l  

 

Bór 1,0 mg/l 3. megjegyzés

 

Bromát 10 μg/l 4. megjegyzés

 

Kadmium 5,0 μg/l  

 

Króm 50 μg/l  

 

Réz 2,0 mg/l 5. megjegyzés

 

Cianid 50 μg/l  

 

1,2-diklór-etán 3,0 μg/l  

 

Epiklórhidrin 0,10 μg/l 1. megjegyzés

 

Fluorid 1,5 mg/l 3. megjegyzés

 

Ólom 10 μg/l 5. megjegyzés

 

Higany 1,0 μg/l  

 

Nikkel 20 μg/l 5. megjegyzés

 

Nitrát 50 mg/l 6. megjegyzés

 

Nitrit 0,50 mg/l 3., 6. és 7. megjegyzés

 

Peszticidek 0,10 μg/l 8. és 9. megjegyzés

 

Összes peszticid 0,50 μg/l 8. és 9. és 10. megjegyzés

 

Policiklusos aromás szénhidrogének 0,10 μg/l Meghatározott vegyületek koncentrációjának összege; 11. megjegyzés

 

Szelén 10 μg/l  

 

Tetraklór-etilén és triklór-etilén 10 μg/l A két vegyület koncentrációjának összege

 

Összes trihalo-metán 50 μg/l Meghatározott vegyületek koncentrációjának összege; 12. megjegyzés

 

Vinil-klorid 0,50 μg/l 1. megjegyzés

 

Cisz-1,2-diklór-etilén 50 μg/l  

 

Klorit 0,20 mg/l 13. megjegyzés

 

Kötött aktív klór 3,0 mg/l 13. megjegyzés

 

Megjegyzések:

1. A határérték a vízben várható maradék monomer koncentrációra vonatkozik, amely az adott, vízzel érintkező polimerből származó, maximális kioldódásból számolható. A vinil-kloridot a szolgáltatott vízben is mérni kell abban az esetben, ha 1,2-diklór-etilén (> 10 μg/l) van a vízben.

2. Hatálybalépés a 10. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak szerint. A 6. számú melléklet A) és B) részében felsorolt településeken a határérték betartásának biztosításáig az 1. számú melléklet F) részében foglalt ideiglenes határértéket kell alkalmazni.

3. A 6. számú melléklet A) részében felsorolt településeken a határérték betartásának biztosításáig az 1. számú melléklet F) részében foglalt ideiglenes határértéket kell alkalmazni.

4. Törekedni kell minél kisebb érték elérésére anélkül, hogy a fertőtlenítés biztonsága csökkenne. Csak ott kell mérni, ahol a vizet ózonnal kezelik. Hatálybalépés a 10. § (6) bekezdése szerint.

5. A határérték a megfelelő mintavételi módszerrel - 1 L (egy liter) kifolyatás nélkül vett vízminta egy részének felhasználásával - a fogyasztói csapnál vett vízmintára vonatkozik és jellemző kell hogy legyen a fogyasztó szervezetébe jutó heti átlagos mennyiségre. Ahol kivitelezhető, az 5. § (6) bekezdésével összhangban megállapított egységes mintavételi és vizsgálati módszereket kell alkalmazni. Az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv köteles figyelembe venni, hogy az előfordulási csúcsértékek okozhatnak káros egészségügyi hatást.

6. A nitrát és nitrit együttes koncentrációjára a következő feltételeknek teljesülnie kell:

[nitrát]/50+[nitrit]/3≤1

A szögletes zárójelben a megfelelő koncentrációk mg/l-ben kifejezett értékei szerepelnek. Ha a víz ennek az előírásnak nem felel meg, csecsemők ételének, tápszerének készítéséhez nem szabad felhasználni.

A nitrit koncentrációja a hálózatba táplált vízben nem lehet nagyobb 0,10 mg/l-nél.

7. A 4. § (2) bekezdés szerinti vízbázisok esetében a jelen melléklet D) részében szereplő határértékek érvényesek.

8. A peszticidek a következőket jelentik:

- szerves rovarirtók (inszekticidek)

- szerves gyomirtók (herbicidek)

- szerves gombaölők (fungicidek)

- szerves féregirtók (nematocidek)

- szerves atkairtók (akaricidek)

- szerves algairtók (algicidek)

- szerves rágcsálóirtók (rodenticidek)

- szerves csigairtók (szlimicidek)

- egyéb hasonló termékek (többek között növekedésszabályozók), valamint metabolitjaik, bomlási és reakció termékeik.

Csak azokat a peszticideket kell rendszeresen vizsgálni, amelyek az adott vízellátó rendszerben jelen lehetnek. Ennek eldöntéséhez évente ad támpontot - hivatalos közlönyben - az OTH, de a helyi információk (környezetvédelmi felügyelőségek, fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervei, növényvédelmi állomások véleményének) figyelembevétele is szükséges.

9. A határérték az egyes peszticidekre külön-külön vonatkozik. Aldrin, dieldrin, heptaklór és heptaklór-epoxid esetében a határérték 0,030 μg/l.

10. Az „összes peszticid” a kimutatott és mennyiségileg mért peszticidek koncentrációjának összegét jelenti.

11. A „meghatározott vegyületek” a következők:

- benz(b)fluorantén

- benz(k)fluorantén

- benz(ghi)perilén

- indeno(1,2,3-cd)pirén

12. Törekedni kell minél kisebb érték elérésére anélkül, hogy a fertőtlenítés biztonsága csökkenne.

A „meghatározott vegyületek”: kloroform, bromoform, dibróm-klórmetán, bróm-diklórmetán.

13. Törekedni kell minél kisebb érték elérésére anélkül, hogy a fertőtlenítés biztonsága csökkenne.

C) Indikátor vízminőségi jellemzők

Vízminőségi jellemző Határérték Egység Megjegyzés

 

Alumínium 200 μg/l  

 

Ammónium 0,50 mg/l 1. megjegyzés

 

Klorid 250 mg/l 1. és 2. megjegyzés

 

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) 0 szám/100 ml 3. megjegyzés

 

Szín A fogyasztók számára elfogadható és nincs szokatlan változás    

 

Vezetőképesség 2500 μS cm-1 20 °C-on 2. megjegyzés

 

pH ≥6,5 és ≤9,5   2. és 4. megjegyzés

 

Vas 200 μg/l  

 

Mangán 50 μg/l  

 

Szag A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás    

 

Permanganát index (KOIps) 5,0 mg/l O2 1. megjegyzés

 

Szulfát 250 mg/l 2. megjegyzés

 

Nátrium 200 mg/l  

 

Íz A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás    

 

Telepszám 22 °C és 37 °C-on Nincs szokatlan változás szám/ml 5. és 6. megjegyzés

 

Coliform baktériumok 0 szám/100 ml 7. megjegyzés

 

Pseudomonas aeruginosa 0 szám/100 ml 5. megjegyzés

 

Összes szerves szén (TOC) Nincs szokatlan változás   9. megjegyzés

 

Zavarosság A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás   10. megjegyzés

 

Keménység min. 50 max. 350 mg/l CaO 11. megjegyzés

 

Fenolindex 20 μg/l 12. megjegyzés

 

Olajszármazékok 50 μg/l 12. megjegyzés

 

RADIOAKTIVITÁS      

 

Trícium 100 Bq/l 13. és 14. megjegyzés

 

Összes indikatív dózis 0,10 mSv/év 14. és 15. megjegyzés

 

Megjegyzések:

1. A 4. § (2) bekezdése szerinti vízbázisból származó víz esetében a jelen melléklet D) részében foglalt határértékek az irányadók.

A permanganát-index (KOIps) határértéke felszíni vízből nyert ivóvízben (az egyéb vizekkel való keveredés előtt) 3,5 mg/l és 5,0 mg/l közötti érték azzal, hogy - e tartományon belül - a nyers vízben mért érték 65%-át nem haladja meg.

A 6. számú melléklet B) részében felsorolt településeken a határérték betartásának biztosításáig az 1. számú melléklet F) részében foglalt ideiglenes határértéket kell alkalmazni.

2. A víz nem lehet agresszív.

3. Ezt a vízminőségi jellemzőt csak akkor kell mérni, ha a víz felszíni vízből származik vagy felszíni víz által befolyásolt. Amennyiben Clostridiumot kimutatnak, az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv köteles megvizsgálni, hogy a vízellátás kórokozó mikroorganizmus például Cryptosporidium jelenléte miatt nem jelenthet-e veszélyt az emberi egészségre. Az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv köteles a vizsgálat eredményéről beszámolni a 9. § szerinti jelentésében.

4. Tartályokban forgalmazott vízben a minimális pH érték 4,5; szénsavval dúsított vízben még alacsonyabb lehet.

Olyan vízműveknél, ahol klórozással fertőtlenítenek, a pH értéke a 8,5-öt nem haladhatja meg.

5. Tartályban forgalmazott vízre a jelen melléklet A) részében foglaltak vonatkoznak.

6. Az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve vízműre, illetve mintavételi pontra; a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága mintavételi pontra határértéket szabhat meg, amelyet 90%-os gyakorisággal kell betartani; az eseti túllépés e határértéknek legfeljebb a négyszerese lehet. A 37 °C-os telepszámot csak a 2. számú melléklet szerinti esetekben kell meghatározni.

7. Tartályban forgalmazott vízre az egység: szám/250 ml.

8.

9. 10 000 m3/napnál kisebb kapacitású vízműveknél ezt a vízminőségi jellemzőt nem kötelező mérni. Máshol a mérések feltételét a hatálybalépést követő harmadik évtől kell biztosítani.

10. Felszíni vízből nyert víz esetében törekedni kell arra, hogy a zavarosság a kezelő művet elhagyó vízben ne legyen nagyobb 1,0 NTU-nál (nefelometriás turbiditási egység). A mérések feltételét a hatálybalépést követő harmadik évtől kell biztosítani.

11. A minimális határértéket palackozott ivóvíznél, újonnan létesített vízműnél, továbbá minden olyan esetben be kell tartani, ahol a vizet sótalanítással vagy lágyítással kezelik.

12. Csak akkor kell mérni, ha szag vagy íz panasz eredetének tisztázásához szükséges. Ha a panasz súlyos, a megadottaknál szigorúbb határérték betartására lehet szükség.

13. A vizsgálati gyakoriságot külön jogszabály fogja tartalmazni [10. § (9) bekezdés].

14. A trícium, kálium-40, radon és a radon bomlástermékei nélkül; a vizsgálati gyakoriságot és módszereket, valamint a legalkalmasabb vizsgálati pontokat a rendelet 10. § (9) bekezdésében meghatározott külön jogszabály fogja tartalmazni.

15. A 13. megjegyzés szerinti vizsgálati gyakoriságra vonatkozó, valamint a 14. megjegyzés szerinti, a vizsgálati gyakoriságra és módszerekre, illetve a legalkalmasabb vizsgálati pontokra vonatkozó javaslatokat a rendelet 10. § (9) bekezdésében meghatározott külön jogszabály határozza meg.

Nem kell vizsgálni az ivóvizet a tríciumra vagy a radioaktivitásra az összes indikatív dózis meghatározása érdekében abban az esetben, ha más vizsgálat szerint a számított indikatív dózis tricium szintje messze a határérték alatt van.

D) Szennyezésjelző vízminőségi jellemzők és határértékek karszt-, talaj- és partiszűrésű vízbázisok esetében

Vízminőségi jellemző Határérték Egység

 

permanganát-index KOIps 3,5 mg/l

 

ammónium 0,20 mg/l

 

nitrit 0,10 mg/l

 

klorid 100 mg/l

 

E) Biológiai vízminőségi jellemzők és határértékek

Vízminőségi jellemzők Határértékek Egység Megjegyzés

 

üledék 0,10 ml/l 1.

 

véglények 0 szám/l 2.

 

férgek 0 szám/l 3.

 

baktériumok 0 szám/l 1.

 

gombák 0 szám/l 1.

 

vas- és mangánbaktériumok 2.104 szám/l  

 

egyéb baktériumok 102 szám/l 5.

 

algák és cianobaktériumok 104 szám/l 6.

 

Megjegyzések:

1. Legalább 1 liter vízmintából 0,45 μm-es membránszűrőn kiszűrt, lemosott, majd centrifugálva tömörített anyagként mérve.

Ez az üledék sem tartalmazhat

- háztartási, ipari vagy mezőgazdasági eredetű anyagokat;

- natív készítményben meghatározható, szennyezettséget jelző baktériumokat (pl. Spirillum, Spirochaeta, Sarcina, Zooglea), baktériumtelepeket, gombákat (pl. Fusarium, Leptomitus).

Ha az üledékben csak elpusztult szervezeteket lehet kimutatni, célszerű deklórozott mintából víztoxikológiai ellenőrző vizsgálatot is végezni.

Az üledék mennyisége a vezetékhálózatban nem emelkedhet lényegesen a betáplált vízben mért értékhez képest.

A betáplált vízben levő szervezetektől eltérő élőlények a vízfogyasztás helyén nem válhatnak jellemzővé.

2. Szennyezettséget jelző alfamezoszaprób, poliszaprób szervezetek: Flagelláták, Ciliaták, Rhizopodák stb., különös tekintettel a patogénekre, a fakultatív patogénekre és cisztáikra.

3. Nematoda-, Oligochaeta-, Ascarida-, Gastrotricha- stb. fajok és petéik, cocconjaik.

4. Telepes baktériumok esetén ennek 100-ad része.

5. Kénbaktériumok.

6. Felszíni vízből nyert ivóvíz esetén, egyéb esetben a határérték ennek tizedrésze.

F) Ideiglenes határértékek

arzén 50 µg/l

bór B 5,0 mg/l

 

bromát 25 µg/l

 

fluorid 1,7 mg/l

 

nitrit* 1,0 mg/l

 

ólom 25 µg/l

 

ammónium 2,0 mg/l

 

* Az ideiglenes határérték első életévüket be nem töltött csecsemők és várandós anyák ivóvízellátásában nem alkalmazható.


Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100201.KOR

Comment (0) Hits: 2096

Ásványvizek összetétele összesítve

Az alábbi táblázatban az általunk kipróbált ásványvizek összetételét összesítjük. A vizek tartalma (mg/L) a palackon feltüntetett adatok alapján lett lemásolva.

 

Termék neveidőp.BrCaClCO2FIHCO3KLiMgNaNH4NO3SiO2SO4SrPh
Acqua Panna 2015.02   32 9       103 0,9   6,4 6,7   2,9 7,1 22,7    8
AVE 2015.04   60         397 2,3   21,4 34            
Alisea 2010.
08.
12 0,5 45 0,6 2,4 2,3 2,9 8,4 8,4 7,5
Aquarius 2015.05 41 > 4 370  0,88 25 53
Baby Bruin Baba 2014.11   44,1 9,2   0,16   110,6 0,4   4,86 1,25       26,03   7,8
Balfi 2014.02. 216 58 0,076 986 12,8 0,2 65,7 173 284 2,1 6,5
Béke kút 2012.
07.
0,22 137 81 224 1,61 503 8,8 41,9 61 0,62 165
Drosia 2015.02   20 5,6       451 0,7   84 4,7 n.a. 10,2   21    7,1
Emese (Szentkirályi) 2015.03   59         366     23 19            
Fonte guizza 2012.
04.
49 2,4 215 1,1 28,7 6,5 8,7 17,5 4 7,7
Gasteiner 2012.
09.
30 11,1 0,78 79,9 2,8 1,77 17,7 36 6,71
Gyömrői kút 2012.
08.
56 12,3 340 1,27 34 22,6 0,13 9,3 26,9 7,33
Hipp Bébivíz (ivóvíz jelölés) 2014.11   49 3             14 2   4   14    
Jamnica 2015.02    110  267,1  >3500      2204,5  26,9    47 820,8        119,1    
Jana Baby 2012.
01.
63 1,1 0,1 354,7 0,8 32,5 2,2 4,2 5,7
Jana Baby 2014.11   62,1 1,6   0,04   365 0,5   35,2 1,8     6,6 6    
Lieve 2013.08. 60,9 9,9 1,2 245 2,5   17,1 18,9 9,8 54,3 7,57
Magnezia 2012.
06.
35,3 3,7 3500  1048   179 5,06       14    
Mizse 2014.11   63 4 3000     360 1,2   21,7 15,8   <1        7,5
Nanna Immunium  2015.01           0,094 451 1,8   19,3 26           7,5-7,8
Nanna Sport pH>10 2015.01   8,7         188 2,2   26,5 46           >10
Naturaqua 2012.
06
82 327 41 18 108
Norda 2013.01 10,6 1,2 43,9 0,5 3 2,3 3 8,8 6,3 7,2
Óbudai Gyémánt 2014.11   91     0,3   445     38 11            
Pannon-aqua 2015.04   67,5 5,6   0,26 0,04 428 1,7   30,9 30,7       4,4 0,56  
Pávai Vajna 2010.
04
34,5 135 0,37 0,34 732 2 26,5 280 23
Peridot 2014.12   6,1 10   1,27   549 7,3 0,2 2,3 260       111   8,8
Perrier 2015.02   155 25  6000     445     6,3 11,8       46,1    
Primavera 2014.11   49 2,4 295 1,1 28,7 6,5 7,5
Radenska 2011.
08
220 44 3500 0,35 2000 70 95 400 51 72
Römer-
quelle
2012.11 144,2 8,1 0,4 410 1,9 65,8 14 292,8  
Saguaro Zafír 2015.05 62 5 378 1,2 21,1 32  7,6
San Benedetto 2013.02 46 2,8 293 1,1 30 6,8 17 4,9 7,6
Solán de Cabras 2015.03   59,4 7,4   <0,2   284 1,1   25,6 5,1     7,2 21,3    
Sun Aqua
(Visegrádi)
2013.07 157 46 1,4 731 8,7 0,14 57,8 58,9 94 1,9
Szent-
királyi
 és Szentkirályi Baba
2012.
06
63 400 26 21 7,4
Theodora Kereki 2015.05 144 1,4 487 10 34,4 32 144
Theodora Kékkúti 2015.05 280 1,02 1110 12,9 57 37
Tiha 2011.
08
74 380 33 18
Valvert 2015.06 67,6 4 204 2 1,9 18
Veritas 2015.07 64,8  6 311  1,2 23 9
Visegrádi 2014.02. 157  46  1,4  731 8,7  0,14 57,8 58,9 94  1,9  6,5
Vittel 2012.
06.
94 4 248 5 20 7,7 120 7,8
Vivien 2014.11   80 9       470     46 4       10   7,2
Volvic natur 2011.
08
11,5 13,5 71 6,2 8 11,6 6,3 31,7 7
Vöslauer 2012.
07
115,1 18,9 256,2 1,8 39,4 13,2 15,4 223,5
Zala 2011.
04
58 10,2 0,01 251 0,72 19 3,1 6,39 2,9 13,4 7,6
Comment (0) Hits: 26693